Duer

De fleste har nok oplevet at blive skidt på af en due, om så det har været på dig selv, din bil eller andet, medfører det oftere irritation end held.

Og dette ikke uden grund. Duernes afføring indeholder nemlig urinsyre, hvilket let nedbryder mange typer af materiale. Duernes afføring kan derfor nedbryde bygninger og være direkte årsag til udviklingen af allergi, salmonelle, meningitis og andre sygdomme hos mennesker, hvorfor duen for mange karakteriseres som et skadedyr.

Duer går også under navnet ”flyvende rotter” fordi mange forbinder dem med den store smittebærer på jorden, rotten. Udover at nogle mener, at duen direkte ligner rotten, så skyldes dette også, at duernes reder stort set bygges af deres ekskrementer, hvilket også afføder det perfekte udklækningssted for andre skadedyr, såsom lopper og duemider. Disse insekter kan trænge ind i bygninger og beboelsesområder, hvor de kan volde skade og påvirke både helbred og konstruktioner.

Fakta om duerne

– Navnet Jonas betyder due
– Der findes 5 duearter i Danmark
– Duernes ekskrementer indeholder skadeligt syre
– Ikke alle duer flyver sydpå om vinteren

Bekæmpelse af duer

Duerne skal ikke bruge meget plads, for at bygge rede eller bare for at lande. Mange benytter sig derfor af en slags spyd kaldet duepigge, som fastgøres til tag eller terrasse, og dermed gør det umuligt for duerne at lande. Eller der kan sættes hønsetråd op på kviste eller under tage, hvis man vil undgå at duerne bygger rede og lægger æg her.

I dag opleves det største antal duer i storbyerne, specielt i mange europæiske storbyer. Her findes de fordi mange turister og lokale fodrer dem, og det er derfor flere steder blevet forbudt at fodre duer. I Californien har man dog taget skridtet videre og giver nu duerne præventionsmiddel, for at mindske bestanden.

Duer kan være særdeles svære at slippe af med, hvis de først har bestemt sig for at bo på din altan eller i dine træer. Kan du derfor ikke komme dem til livs selv, anbefales det at kontakte en fagkyndig. I helt specielle tilfælde kan du kontakte politiet og søge om tilladelse til at hyre en jæger til nedskydning af duerne.

Duearter i Danmark

Der findes 5 forskellige duearter i Danmark. Der findes Ringduen, Tyrkerduen, Hulduen, Klippeduen og Turtelduen. Ringduen er den mest udbredte art i Danmark, og både ringduen og Tyrkerduen er lovlige jagtbytte, hvorimod Hulduen er fredet.

Ringduen (Skovduen)

Ringduen, der også er kendt under navnet skovduen, som på Latinsk går under betegnelsen Columba Palumbus. Navnet, ringduen, skyldes den hvis ring, som omkranser duens nakke og hals.
Noget helt specielt ved Ringduen er, at det kun er halvdelen af duerne som flyver mod Sydeuropa. Resten forbliver i det kolde nord, hvor de overvintre.
Siden 1900

Hvor lever Ringduen

Ringduen lever i områder med vandløb, marker, skov og søer. Den foretrækker en vekslende natur, da den spiser og hviler forskellige steder. I de små skove sover duerne i træerne, hvor deres redder er, mens de finder deres føde ud på markerne.
Ringduen lever af korn på markerne, såsom hvede, byg, majs, rug og rasp.

Ringduens yngleperiode

Når rungduen parre sig, basker de vingerne mod hinanden, og det er ofte denne lyd af vingernes sammenstød, som mange kender fra trækronerne i haver og parker. Ringduen yngler i trætoppene, hvor den også bygger sin rede. Yngleperioden er forholdsvis lang og de første æg lægges allerede i februar og de sidste i løbet af efteråret, nærmere oktober måned.

Hulduen

Hulduen har mange fællestræk med Ringduen. Af udseende ligner de meget hinanden, men kan adskilles på, at Hulduen ikke har den karakteristiske hvide krans om nakken, som ringduen har. Derudover er duen mindre end ringduen og har en mere monoton to-tonet sang.
Hulduen er fredet i Danmark og flyver sydpå sammen med ringduen, når det bliver vinter i Danmark.

Hvor har Hulduen sit navn fra?

Duen har fået navnet Hulduen fordi den lægger sine æg i huller. Duen bygger primært sin rede i gamle træer, men det hænder også at den lægger sine æg i forladte kanin eller spætteredder. På latinsk hedder Hulduen Columba Oenas.

Tyrkerduen

Tyrkerduen stammer oprindeligt fra bæltet mellem Korea og Iran, men blev i år 1700 bragt til Tyrkiet af tyrkerne selv, hvoraf den har fået sit navn, Tyrkerduen. Det var dog først i 1938, at den første gang officielt blev spottet i Danmark. Duen har spredt sig fra Tyrkiet og til store dele af Europa, og findes i dag i samtlige europæiske lande. Dog findes den hverken i Italien, Portugal, Spanien og i det nordlige Skandinavien. På latinsk hedder Tyrkerduen Streptopelia Decaocto.

Hvad kendetegner Tyrkerduen

Tyrkerduen kan kendes på flere forskellige ting. Først og fremmest kendes duen på sin helt specielle sang og den sorte stribe som omkranser duens nakke og hals, modsat skovduen, som har en hvid krans.
Duen er mindre end den mere kendte art, ringduen eller skovduen, og har en karakteristisk beige farve.

Hvor lever Tyrkerduen

I Danmark lever Tyrkerduen i områder omkring byer, men opholder sig ikke i centrum af de store danske byer. Den opholder sig heller ikke på de åbne områder i Danmark, hvilket skyldes, at den også yngler hævet over jorden i trætoppe eller elmaster, hvor den også har sin rede. Duen lever af korn og fjerkræfoder, og holder sig derfor også til byer, hvor de blandt andet spiser af det foder, som ofte stilles ud til de mindre fugle.
Når det bliver efterår samles Tyrkerduerne i større flokke og flyver enten mod fourageringsområder eller sydpå med varmen.

Klippeduen

Klippeduen har sit navn, da den lever på klipper ved havet. Det er dog kun den vilde bestand af klippeduer, som i dag stadig lever rundt omkring på klipper. Der er også en forgrening af arten, som stammer fra opdræt, der i dag i Danmark går den også under navnet byduen, og det er primært den man ser i de fleste større byer i Danmark. Duerne holder til i byernes centrum, hvor de lever af affald og det lokale og turister fodrer dem med. De holder også tit til ved pølsevogne og på store pladser, hvor de let kan finde føde.

Hvor lever Klippeduen?

I storbyerne laver den sin rede under tage, på kviste, huller i bygninger eller på altaner. På samme måde som de fleste andre duer yngler den højt oppe og bevæger sig ned til jorden for at finde føde.
Klippeduerne lever i par hele livet og yngler hele året rundt. Både i Danmark og resten af Europa er bestanden voksende, det er dog svært at måle det nøjagtige antal duer i Danmark, da de forskellige arter ofte lever sammen.

Hvordan ser Klippeduen ud?

Klippeduen er grå og ligner meget Ringduen. Klippeduen kan kendestegnes ved de to sorte striber, som den har henover sin ryg. Det er dog ikke sådan alle Klippeduer ser ud, da arten er meget spredt og findes derfor blandt andet også i hvid.

Turtelduen

Turtelduen har fået sit navn grundet sin sang. Når den synger lyder det som om, at den synger tuurr, tuurr, tuurr. Derudover har den sit navn fra sit parringsritual, hvor hunnen og hannen renser hinandens fjer, som et par turtelduer. Duerne lever i monogame par og udrugningen af æggene er ligeligt fordelt mellem han og hun.

Hvordan ser Turtelduen ud?

Turtelduen er formentlig den due, der udseendemæssigt adskiller sig mest fra de andre duer i Danmark. Det er den mindste af dem alle, da den er slank, elegant og orangebrun med sortspættede vinger. Halen er mørk og formet som en vifte, med hvide spidser. Den er beslægtet med Tyrkerduen og har derfor også flest lighedstræk med denne art.

Hvor lever Turtelduen?

I Danmark lever Turtelduen primært i sydlige Jylland, hvor den yngler i småskove som for eksempel nåleskovsplantager.
Turtelduen er en trækfugl og den overvintre derfor i større flokke sydpå i Afrika lige nord for Ækvator.
Turtelduen lever primært at føde fra jorden. Her spiser den blandt andet planter og ukrudt.
Bestanden er faldende i Danmark, men vil du opleve en Turteldue, så skal du tage mod Sønderjylland, da det primært er her hele den danske bestand lever. I hele Europa er bestanden dog faldende, da mange i Sydeuropa går på jagt efter netop Turtelduerne, når de trækker sydpå i efteråret.

Duens funktion

Før i tiden havde duen en helt grundlæggende funktion i samfundet, da den fungerede som kommunikationsmiddel. I dag bruges duer også som brevduer, men det dog mere som hobby end som egentlig kommunikationsmiddel.

Duens symbolik

Duen har fået en helt særlig plads i symbolikken og religionens verden. Duen symboliserer for mange fred, og kaldes fredsduen. Derudover forbindes den også af mange med duen fra Noas ark, hvor den er tegn på liv, og her typisk har en olivengren i næbbet. På gravstene ser man også tit duen, som en symbolik på sorg og i kirker som en symbolik på Helligånden.

Læs også om:

Væggelus
Bænkebidder
Ørentvist
Bananfluer
Kakerlakker

Danmarks skadedyrs portal