Bænkebidder

Er du også frustreret over at bænkebidder spiser af dine grøntsager i drivhuset?

Så er du ikke den eneste. Her kan du læse mere om krebsdyret bænkebideren og hvordan du bekæmper det.

Bænkebideren er lille og grålige. De er ovale, flade og har 14 ben. Forrest på hovedet sidder to lange antenner og kroppen består af en masse led.

I Danmark findes der over 27 forskellige arter, på trods af at de fleste kun synes at kende til én art. De to mest almindeligt kendte bænkebidere i Danmark er:

Gråsvin (Porcellio scaber)

Skrukketrold (Oniscus asellus)

Kuglebænkebideren (Som ruller sig sammen som en lille kugle)

Fakta om bænkebideren

  • Bænkebideren lever af planter og træ
  • Edderkopper, ugler og pindsvin spiser bænkebidere
  • Bænkebideren bærer sine unger i en pose under maven
  • Bænkebideren har gæller

Bænkebideren holder til på skovbunden, blandt dine planter eller under sten og træstammer. Bænkebideren kan faktisk ikke overleve, hvis der er for tørt, da den har brug for fugt fordi den har gæller.

Bænkebideren stammer fra havet og det ligger derfor i dyrets biologi at få fugt.  De er derfor også mest aktive om natten, da det er her duggen falder og de derfor kan suge fugt til sig.

Hvad lever bænkebideren af

Bænkebideren lever af træ, blade, alger, svampe og endda dårligt frugt. Derfor lever den også nede mellem blade og sten, hvor blade og frugt falder ned.

Bænkebiderens livscyklus 

Bænkebider-hunnen bærer sine unger i en pose under maven. Vender man den om, kan man derfor også se en lille pose, hvor æggene ligger. Rugeposen er fyldt med klart væske fra hunnen. Ungerne bliver også i rugeposen et par dage efter de er blevet udklækket, hvorefter de kravler ud. Først efter 2 år kan hunnerne selv lægge æg. Bænkebidderne lever mellem 3-4 år gammel.

Bekæmpelse af bænkebidderen 

Selvom man mener, at bænkebideren er et skadedyr, gør de dog ingen skade på hverken bygninger eller på mennesker.

Ikke desto mindre kan de være til nok så stor skade i dit drivhus, og her kan det derfor være nødvendigt at bekæmpe dem. Det anbefales at du bruger insektpudder til at komme bænkebidderne til livs. Pudderen skal pudres ind i små sprækker og revner, hvor bænkebidderne gemmer sig. Bænkebideren gemmer sig her fordi den er sky for lys og det er derfor vigtigt at pudre ind i alle huller.

Tip til at bekæmpe bænkebidderne 

Et godt tip til dig, der ikke vil slå bænkebiderne ihjel, men blot fjerne dem fra dit drivhus. Alt du skal gøre er at finde en gammel sæk (den salgs som julemanden har) og gøre den fugtig. Derefter lægger du den på gulvet i dit drivhus og lader bænkebidderne strømme mod fugten og materialet sækken er lavet år. Når fugten derefter er fordampet fra posen sidder bænkebidderne stadig i den og du kan nu fjerne den og sætte dem fri i naturen, lang væk fra dit drivhus.

Læs også om:

Væggelus
Duer
Ørentvist
Bananfluer
Kakerlakker

Danmarks skadedyrs portal